Landbruksungdom hjelper Geno med klimaarbeid

Landbruksungdom med hjerte for dyr, natur og matproduksjon setter klima- og bærekraftsarbeid høyt på agendaen. – Vi skal dra vår del av lasset, men også snakke mer om klimaarbeidet vi allerede gjør.

Det er ingen tvil om at landbruks­ungdom er en grepa gjeng. De vi snakker med forteller at de har valgt agronom- og naturbruk- og landbruksutdanning for å få en variert skolehverdag med både praksis og teori. Engasjementet de har for dyr, natur og matproduksjon er til å ta og føle på. I tillegg står engasjementet for klima, bærekraft og ressursbruk høyt på agendaen. Som i land­bruket ellers sitter generasjons­refleksen i ryggmargen på dem. Og det er her vi også finner ­klimaengasjementet; mulighetene til neste generasjon skal ikke svekkes.

Les hele reportasjen i Buskap 3/2021 her