Storsatsing på alternative proteinkilder

Fredrikstad-selskapet Pronofa skal bli Norges hittil største industrielle satsing på nye bærekraftige proteiner til fôrproduksjon. Bygging av ett større pilotanlegg for insektproduksjon blir etablert i løpet av året i tett samarbeid med Denofa.

Målet er en årlig produksjon på 50.000 tonn insektslarver innen 2025. I tillegg jobber selskapet med flere alternative marine proteinkilder.

Les mer her