Gode beiter – hele sesongen

Beite utgjør en viktig ressurs på gården og et godt stelt beite bidrar med mange billige fôrenheter og god dyrevelferd. Hvordan kan du stelle de fulldyrka beitene dine så de yter godt hele vekstsesongen?

Felles for både ettårige og flerårige beiter er at det lønner seg å gjødsle ofte og med lav til moderat mengde for å opprettholde god vekst og et passelig næringsinnhold i graset. En tommelfingerregel er at beitegras i god vekst trenger omtrent en kg nitrogen per beiteuke, fordelt på 3–5 kg nitrogen per overgjødsling. Gjødsla bør være relativt kaliumfattig, for å redusere faren for graskrampe, men den må fortsatt dekke opp plantenes behov. Jordprøver fra beitet gir deg grunnlag for å velge riktig gjødsel. I starten av vekstsesongen er det viktig å sikre plantene nok svovel, særlig om våren blir kald kan det bli mangelvare.

Les hele artikkelen fra Buskap 4/2021 her