Fulle fjøs og kyr som klør seg

At kyrne tør å stå på tre bein tyder på et stødig underlag, og at det er nok plass for naturlig atferd.

Det er interessant å følge med på hvordan atferd som er naturlig ute på beite kan endres når dyra kommer inn. Utgangspunktet for Kusignaler er å bruke naturlig atferd fra beite som indikator på hvordan fjøset fungerer.

Les Kusignaler-siden i Buskap 4/2021 her