Styrke til å tåle motgang

Året 2020 legges til i historieboka med 15 prosent kalvetap og et tjuetalls jurbetennelser. Likevel klarte bonden å ta vare på egen helse og jobbe systematisk for å ta kontrollen tilbake.

Ottesen driver Skauen Gård på Tjøme. Hun tok over gården i 2006 og bygde nytt fjøs i 2009 med løsdrift og melkerobot. Kvota ble utvidet til det dobbelte med kjøp., og resultatet uteble ikke. Ytelsen har ligget stabilt mellom 10–11 000 kg EKM de siste 10 årene. Leveransen per årsku fra 9–9 700 liter. Oksene har vokst fra 630- 675 gram per dag med vekter fra 300-360 kg slaktevekt og utslakting ved 15–16 måneder.

Renate beskriver detaljert hendelsesforløpet. Det startet kanskje alt i 2019, men det var utover våren/sommeren i 2020 det toppet seg. Slappe, kraftløse kalver, gjerne med kvit avføring, håravfall og dårlig koordinasjonsevne. Hendelsesforløpet var ulikt året før, da det var store flotte kalver som fikk lammelser.

Les hele reportasjen i Buskap 4/2021 her