Bygde på

Nytt mjølkekufjøs i forlengelsen av det gamle båsfjøset og kombinasjon av anbud og snekkere på timebasis ga løsdrift til gunstig pris.

Gården Skar ligger på Skardsøya rett sør for Hitra og har vært i familiens eie siden 1500 - 1600-tallet. Jorunn og Svein Skar hadde et båsfjøs fra 1977 med plass til 19 kyr, da de i 2013 bestemte seg for å bygge et nytt fjøs til melkekyr og sinkyr, mens båsfjøset og en tidligere plansilo ble bygd om til kalv og ungdyr.

Les hele reportasjen fra Buskap 5/2021 her