Genopodden: Fra bås til løsdrift for mindre fjøs

I denne episoden av Genopodden snakker vi om å tenke over hva dine ønsker og forretningsmål er når du skal legge om til løsdrift. Her får du gode råd og erfaringer fra både bonde og rådgiver.

Barbro Svorkmo er bonde med 21 kyr og kvote på 175 000 liter og har gard omtrent midtvegs på østsida av Femunden inn mot svenskegrensa. Hun starta sin utbygging med å få tilbud på et nytt fjøs som ble altfor dyrt. I denne Genopodden forteller hun at det beste som skjedde for hennes del var tilbudet om å bli med i prosjektet Innlandsfjøs der hun møtte andre bønder og ikke minst prosjektleder Lars Erik Ruud som også er førsteamanuensis på Høgskolen i Innlandet.

Geno-podden er tilgjengelig både på Spotify, Itunes, soundcloud og Acast. Søk etter Genopodden på den appen du velger å bruke, eller hør på herfra direkte