Seleksjonsdifferansen i NRF-avlen

Seleksjonsdifferansen er et mål for hvor sterkt vi selekterer i avlsopplegget vårt og har stor innvirkning på avlsframgangen.

Vi har nylig skrevet om hvordan generasjonsintervallet har gått ned etter overgangen til genomisk seleksjon og hvordan dette har bidratt til å øke avlsframgangen. En annen faktor som påvirker avlsframgangen er hvor sterkt vi selekterer.

Les hele artikkelen i Buskap 8/2021 HER