Økning i såleblødninger etter sommeren

Det danske fagbladet Bovi skriver at når sommeren er over registreres det et økende antall klauvskader og da særlig såleblødninger i Danmark.

Såleblødninger oppstår når blod siver ut fra skadet lærhud og farger hornet rødt. Det er en indikasjon på uheldige belastninger på klauvene.

Dette er faktorer som kan være årsak til såleblødninger:
Forlenget ståtid i forbindelse med melking.
For dårlig komfort i liggebåsen.
Varmestress som gjør at kyrne står mer.
For mye stivelse i fôret, toskiner eller mineralmangel som gir dårlig hornkvalitet.
Gjenstander kyrne tråkker på som kan gi skader.
Ujevn belastning av såleflaten (forvokste klauver)

Hvis en ser at økende antall såleblødninger i besetningen bør det tas alvorlig. Ta opp med klauvskjæreren om det har blitt registrert endringer i hornkvaliteten og diskuter om det er tiltak som bør gjøres.
I Norge utgjør såleblødning mellom ca. 4 prosent av alle rapporterte klauvlidelser og forekomsten har vært økende.

Se Nordisk klauvatlast for bilder og beskrivelse av diagnose HER