Økt etterspørsel ­etter kolletgenetikk internasjonalt

Høy frekvens av kollethet er en konkurransefordel for NRF internasjonalt.

Kollete kyr gir både økonomiske og dyrevelferdsmessige fordeler. Fordelene det innebærer for for dyrevelferden vil sannsynligvis bli enda viktigere i framtida da forbrukerne i økende grad vil påvirke hvordan melkeproduksjonen drives. De økonomiske fordelene vil variere med regelverk for avhorning i de ulike markedene, men de direkte kostnadene til avhorning er ikke på langt nær så store som de indirekte kostnadene. Avhorning øker risikoen for kalvesjukdommer og påvirker hvordan kalven vil gjøre det for viktige egenskaper.

Les hele artikkelen fra Buskap 7 i 2022 HER