Fôreffektivitet – viktig både for ­bunnlinje og klimagassutslipp

Avl kan potensielt bidra til å redusere klimagassutslippene fra melkeproduksjon i landbruket med 25 prosent og gi store besparelser i fôrkostnadene.

Geno sine prosjekter med mål om å selektere for økt fôreffektivitet og redusert metangass-utslipp hos NRF-kua, er et bidrag til å nå landbrukets mål om å redusere klima­gassutslippet med 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter akkumulert i ­perioden 2021-2030. Sammen med øvrig avlsframgang på egenskaper som blant annet helse og fruktbarhet i NRF-avlen, har vi beregnet avlsarbeidets potensielle bidrag til ca. 25 prosent reduksjon i samme periode. Mer fôreffektive dyr gir også en kostnadsbespar­else for bonden. Beregninger viser en besparelse på vel 40 millioner kroner ved én prosent avlsfremgang på fôreffektivitet.

Les hele artikkelen fra Buskap 7 i 2022 HER