Hold som ­indikator for velferd

Dyras hold er en viktig indikator i dyre­velferdsprogrammet for storfe. Den forteller om dyra får tilfredsstilt et av sine mest basale behov. Tilstrekkelig mengde, kvalitet og næringsinnhold på fôret er det som påvirker holdet mest, men det finnes flere andre faktorer som også er viktige.

Hold reflekterer den ernær­ingsmessige statusen hos dyret, og indikerer i hvilken grad dyret har fettreserver. Holdet har dessuten stor betydning for den generelle helsa.

Les hele artikkelen i Buskap nr. 7 i 2022 HER