Metan – hva, hvordan og hvorfor?

Kua har på svært urettferdig vis blitt skyteskive i klimadebatten. Aktørene i landbruket og innen landbruksforskningen har en viktig rolle i å spre kunnskap rundt hvorfor dette er feil fokus”. Og ikke minst hvordan debatten kan bli mer kunnskapsbasert og nyansert.

Det er i hovedsak utslippene av metangass (CH4) fra drøvtyggernes vom (enteriske utslipp) som har gjort at det er så mye søkelys på dem. Kunnskap om metanproduksjon og – utslipp er derfor viktig. Hvorfor får akkurat metangass så mye fokus? Hvordan dannes egentlig denne gassen? Og hvilke biologiske mekanismer gjør at vi ikke bare kan skape en «nullutslippsku»?

Les hele artikkelen og få med deg Fun fact om kurap HER