Samarbeid på like vilkår

Kontinuerlig utføring av gode arbeidsrutiner gir resultater.

jørn Fauske og Johan Skoglund driver Pøttebygda DA. De er to naboer som har bygd for en fremtid som mjølkeprodusenter i Etnedal kommune. Begge sto ved samme veiskille. De drev mjølkeproduksjon i båsfjøs i tillegg til at de leide fjøs hos kollegaer som hadde sluttet med mjølkeproduksjon. Etnedal ligger i Innlandet og har mye skog og utmark. Pøttebygda DA har jordveg som ligger mellom 750–1000 meter over havet. De to ønsket å se på muligheten til å bygge et fjøs sammen eller å bygge på egen gård. Driftsplanen som ble satt opp viste at hvis de valgte å bygge sammen så kunne de få til et helt nytt bygg. De fikk med seg kvote fra en kollega til og dermed kunne praktbygget reises.

Les hele reportasjen fra Buskap 7 i 2022 HER