Råmelk kan kurere diaré

Vi vet at tilstrekkelig med råmelk av god kvalitet er helt avgjørende for å beskytte nyfødte kalver mot tarminfeksjoner. Nå har amerikanske forskere vist at råmelk også har effekt mot diaré hos eldre kalver.

108 kalver som fikk diaré i alderen 1–3 uker inngikk i forsøket. De ble delt i tre grupper: En kontrollgruppe som fikk vanlig melkeerstatning, en gruppe som fikk melkeerstatning tilsatt råmelk i to dager og en gruppe som fikk melkeerstatning tilsatt råmelk i fire dager.

Det viste seg at kalvene som fikk råmelk i tillegg til melkeerstatning ble raskere friske. De hadde bedre drikkelyst, mindre behov for antibiotikabehandling og lavere dødelighet. Det var spesielt kalvene som fikk tilskudd av råmelk i fire dager som klarte seg best. De hadde i gjennomsnitt en daglig tilvekst som var 100 gram høyere enn kalvene i kontrollgruppen.

Rotavirus var den vanligste årsaken til diaré (40 prosent), fulgt av kryptosporider (26 prosent), coronavirus (21 prosent) og E. coli (13 prosent).

Forklaringen på resultatene er at råmelk i tillegg til antistoffer (immunoglobuliner) inneholder andre komponenter som har antimikrobiell effekt slik som laktoferring, laktoproksydase og lysozymer. Disse komponentene kan hindre vekst av mikrober. I tillegg inneholder råmelk hormoner som insuling og IGF (insulin growth factor) som er involvert i reparasjon av celler og som kan bidra til å bedre tarmhelsen. Videre kan kasein og peptider bidra til å reparere vev. Også på barn er det forskning som har vist at alvorligheten av akutt diaré kan bli redusert med råmelksterapi.

Les artikkelen fra Journal of Dairy Science HER