Endret gjødselstrategi med bruk av husdyrgjødsel på eng

Det ligger potensial i å bruke husdyrgjødsla på en annen måte.

Anne Karin Botnan ble utfordret til å vise hvordan endring i bruk av husdyrgjødsla på en kugard kunne gir en reduksjon i handelsgjødselkostnader. Det å gjøre seg flid med disponering av møkka er et fagområde som det blir viktig å øke kompetansen på.

Les mer i Buskap 2/2022 HER