Godt grovfôr, spart gjødsel og sikrere avling med luserne

Luserneeng er svært vanlig sørover i Europa. Enkelte prøver også i Norge. I Vestfold har NLR Viken startet et forsøk med dyrking av luserne.

Hos Øyvind Sandvoll på gården Solbjør ved Vinstra i Gudbrandsdalen dekker eng med luserne nær 20 prosent av arealet. Det vil si dette er ikke ren luserneeng, men en blanding med ca. 40 prosent luserne, bladfaks, kløver og noe engsvingel og engrapp.

Les hele raportasjen HER