Hvorfor bruke REDX?

Som travel melkeprodusent er det mye å holde styr på. Stadig nye oppgaver skal få plass, og døgnet har fortsatt 24 timer. Hvorfor skal man da finne enda en ting å ta stilling til; nemlig sædtype?

jønnsseparert sæd (KJS) gir muligheter og håp om kvigekalver fra de aller beste kviger og kyr i besetningen. Ved å inseminere med REDX, er det 90 prosent sannsynlighet for å få en kvigekalv som kan føre den gode genetikken videre i besetningen.

En annen fordel med å bruke REDX på kviger er at resultatet ofte blir lette kalvinger. Oksekalver er som regel noe større enn kvigekalver,og en større kalv gir økt risiko for hardere kalving. Ukompliserte kalvinger er en stor fordel for både kvige, produsent og veterinær.

Du vil raskere kunne få hunndyravkom i fjøset ditt, og du vil også være en bidragsyter inn til NRF-avlen. Som produsent vil du få gode hunndyr som kan bli gode oksemødre.

Les hele artikkelen fra Buskap nr. 3 i 2022 HER