Fra tømmer til grasfôra kjøtt

Piltingsrud gård har på få år blitt omdannet fra en tradisjonell skogsgård til produksjon av grasfôra anguskjøtt som foredles og selges i egen regi, gårdsturisme og restaurantdrift.

Buskap

Da Siri Ødegaard og Halgrim Rasmus Piltingsrud overtok Piltingsrud gård på østsiden av Begna-elva i Sør-Aurdal i 2005 var det ikke dyr på gården. I tidligere tider hadde det vinterstid vært et yrende liv på gården med skogskarer og hester, men med hogstmaskiner og entreprenører ble den gedigne låven, der eldste delen skriver seg tilbake til ca. 1700, stående tom. I 2015 ble de første dyra kjøpt inn og transformasjonen kunne begynne med ti tomme angusdyr og en okse. I år er det 100 anguskyr som skal kalve, og drifta av jordvegen er under omlegging til økologisk og regenerativ drift.

Les hele reportasjen fra Buskap 4/2022 HER