Genopodden: Avlsstrategi for markedstilpasning

I denne episoden av Genopodden snakker vi om hvordan man kan drive en markedstilpasset besetning med avl, sammen med Hilde Tveiten og Lars Byberg Timpelen.

For å levere på samme nivå igjennom hele året har industrien har bruk for mer melk og kjøtt i sommerperioden, og tilpasning til priskurven betyr mye. Ved bruk av kjønnsseparert sæd gir det muligheter til for redusert kvigeoppdrett, med høyere kvalitet. Hilde og Lars gir sine betrakninger på avlsarbeid med søkelys på bruk av REDX og utviklingen videre i næringen.

Genopodden er Genos egen podcast om ku og kalv, avl, fruktbarhet, genetikk og mye av det Geno SA driver med. Rasmus Lang Ree (redaktør i Buskap) og Oda Christensen (kommunikasjonssjef i Geno) er programledere.

Ny episode publiseres den første onsdagen hver måned, og er tilgjengelig både på Spotify, Itunes, soundcloud og Acast. Søk etter Genopodden på den appen du velger å bruke, eller hør på herfra direkte. 

Hver episode av Genopodden legges også ut på denne siden