Lønner det seg å høste tidligere og ta en ekstra slått?

Tine har engasjert seg i grovfôrproduksjonen. Norsk melkeproduksjon har mye å hente både på avling, fordøyelighet og proteininnhold. Men lønner det seg å ta ut dette potensialet? Og hvordan påvirker det arbeidsbelastninga?

I denne artikkelen ser vi på hvordan to ulike høstestrategier påvirka grovfôrkostnader, -tidsbruk og -kvalitet. Vi har regna på hvordan de to kvalitetene påvirka resultatene for melkekyrne og totaløkonomien. Bruket i eksemplet tilsvarer snittet av 30 bruk fra Nord-Norge som deltok på Grovfôr 2020. Tidsforbruk ved ulike operasjoner er lik snittet for disse bruka. Produksjonsavhengige kostnader er videre avstemte mot tall fra Mjølkonomi®. For å finne effekten av ulike fôrkvaliteter (som resultat av ulike driftsopplegg) har vi brukt Optifôr®.

Les hele artikkelen fra Buskap 3 i 2022 HER