Potensialet i NRF-oksen

Er det mulig å dekke store deler av underskuddet av storfekjøtt med å fôre NRF-oksene til høgere vekter?

Hos Jonas Ring på Kolbu leveres det mellom 150 til 200 NRF-okser per år. Og storfekjøttprodusenten er godt fornøyd med hva rasen NRF presterer på slaktekroken. Som spesialisert storfekjøttprodusent må han kjøpe inn NRF-kalver når de er tilgjengelige. Gjennom året er det perioder med underskudd og perioder med overskudd av kalv. Utover våren nå er utbudet av kalv bra og kalvemottaket i det enkle bygget under låvebrua får bra tilsig av kalver. Av natur er Jonas opptatt av marginer og tenker strategi, ressursutnyttelse og potensial i hvert enkelt individ som kommer til gården. Og oksene kan gjerne være opp mot halvåret. Men der går også omtrent grensa for Jonas vil få «satt bingene» på 18 okser så tidlig som mulig.

Les hele reportasjen fra Buskap nr. 4 i 2022 HER