«Ring en venn» gjennom vekstsesongen

Registrer, evaluerer, konkretiserer og gjør en endring.

I Buskap nr. 3 i 2022 snakket Buskap med Magne Idland i Gjesdal kommune, som deltar i Grovfôrprogrammet. Han har et om ønske om å legge en strategi for hvordan grovfôrproduksjonen på garden bør utvikles. 360 tonn melk, 10 ammekyr og en mindre sauebesetning skal brødføs av 260 dekar dyrket mark og 350 dekar innmarksbeite. Per i dag kjøper de inn noe grovfôr, men tror at med bedre driftig av arealene skal det være mulig å øke avlinga. I tillegg er han i gang med noe nydyrking.

Les hele reportasjen fra Busklap 3 i 2022 HER