Hasesår og mastittbakterier

Redusert forekomst av hasesår vil være en vinn-vinn situasjon for både jurhelse og dyrevelferd.

Hårløse flekker og sår på hasene er vanlig hos norske melkekyr. Hasesår er ikke bare et dyrevelferdsproblem, men er også et sted mange av mastittbakteriene liker å etablere seg. Sårene bidrar derfor til å opprettholde reservoar og smittepress. Forskning viser at det er sammenheng mellom forekomsten av hasesår og mastitt.

Les hele artikkelen fra Buskap 4 i 2022 HER