Hva gir avlsmessig framgang?

Avlsteori kan høres litt tørt og kjedelig ut, men det er fornuftig å ha litt grunnleggende kunnskap og forståelse innen avl dersom du ønsker å sikre at besetningen din oppnår god avlsframgang på de egenskapene du vil forbedre. Det er også veldig gøy med avl når en forstår hva som ligger bak tallene, strategiene og valgene som tas.

Det er utviklet verktøy i Geno avlsplan som gjør det mulig å følge utviklingen for alle egenskaper på besetnings- og landsnivå. Går den avlsmessige utviklingen i ønsket retning, eller må det gjøres justeringer? I en periode fremover planlegges det ulike avlsteoretiske drypp i Buskap som skal forsøke å koble avlsteori med praksis slik at det er enkelt for alle å forstå. Først ut er avlsframgang. Hvordan oppnås avlsframgang?

Les hele artikkelen fra Buskap 4/2022 HER