Mer sommermjølk med kvigeinseminering på beite

I beitesesongen er det mer utfordrende å fange brunsten på kvigene og få de inseminert til riktig tid. Med aktivitetsmåling kan du imidlertid gå beitesommeren lyst i møte. Kanskje får du også produsert mer sommermjølk til neste år?

Kombinerer du aktivitetsmåling med en god fanghekk, blir inseminering enkelt å få til også om sommeren.

Les hele artikkelen ifra Buskap 4 i 2022 HER