Sommarmjølk på beite før bruk av utmarksbeite

Managementet vårt gir 25 prosent sommarmjølk på slutten av laktasjonen.

Me skiftebeitar og deler beitearealet inn i 6 skifter, der 5 skifter deler til saman 60 dekar, og arealet på andre sida av vegen er eit skifte.

Beita består hovudsakleg av engvekstar med kvitkløver. Dei siste to åra har me prøvd eit forsøksfelt med 5 dekar rug og raigras, og kjem til å prøva med 10–15 nye dekar i år. Det er veldig spennande med denne typen intensive beitevekstar som kan nyttast for å gi pause i engåra på beite, og dermed eit meir effektivt reiskap i den økologiske ugraskampen.

Les hele artikkelen fra Buskap 4/2022 HER