20 år med Inn på tunet

På gården Haugen i Austrheimsbygda får 30 skoleelever motivasjon og mestringsfølelse. En eller to dagers avbrekk fra skolehverdagen fylt med dyrekontakt og læring om arbeidsoppgavene på en gård gjør en forskjell for elever som av ulike årsaker faller litt gjennom.

Kari Synnøve og Jan Idar Haugen overtok en gård med båsfjøs til 26 kyr, slaktegris, sauer og pelsdyr for tretti år siden. Parallelt med omfattende Inn på tunet-virksomhet har melkeproduksjonen blitt oppgrader. Nytt fjøs ble tatt i bruk i 2007 og nå er det 60–65 kyr som skal fylle kvoten på 530 000 liter. Kjøttproduksjonen har økt med etablering av en liten ammekubesetning og bruksdyrkryssing. Dyra er et viktig element i tilbudet til elevene som er på gården en eller to dager i uka. I tillegg til storfe er det litt slaktegris, sauer, hester, kaniner og en rekke fugleslag på gården.

Les hele reportasjen fra Buskap 4 i 2022 HER