Genetiske sammenhenger mellom melk og andre egenskaper

Det er viktig å kjenne de genetiske sammenhengene mellom egenskapene vi avler for. Hvis ikke kan avlsarbeidet gi utilsiktede resultater. Sammenhengene til melkeavdrått er sentrale.

Gener som påvirker melkemengde, proteinprosent og fettprosent (videre kalt melk som samlebetegnelse) påvirker også andre egenskaper i avlsmålet til NRF, i ulik grad. Ugunstige genetiske sammenhenger mellom melkemengde og henholdsvis fruktbarhet og mastitt er kjente eksempler.

Les hele artikkelen fra Buskap 5 i 2022 HER