God planlegging gir godt bygg

For alle trinnene i en utbyggingsprosess gjelder det å starte i god tid med planleggingen.

Utbyggingsprosjekter på norske gårdsbruk er i stadig utvikling og i en tid der gårdbrukerne er presset på tid, økonomi og egen fagutvikling er det flere som søker hjelp i forbindelse med utbyggingsprosjekter på gården. Det kan derfor være både økonomisk og strategisk lurt å ta kontakt med erfarne rådgivere innen bygg og økonomi tidlig i tankefasen.

Les hele artikkelen fra Buskap 5/2022 HER