Jurslippsindeks under utvikling

Geno har satt i gang et prosjekt for å utvikle en jurslippindeks. Dette er krevende fordi det er vanskelig å finne nok data av god kvalitet, men målet er å ha en første versjon klar før utgangen av året.

Jur er en viktig egenskap som mange har høyt fokus på i besetningen. Det er mange egenskaper ved juret som skal vektlegges, og legges det for mye vekt på én egenskap kan det gå negativt utover en annen. ­Derfor er det krevende å få god framgang for alle egenskaper samtidig. En må velge hvilke egenskaper det er viktigst å forbedre samtidig som en må unngå at egenskaper går i negativ ­retning. Jureksteriøret på NRF har blitt vesentlig forbedret, men det er fremdeles flere ting å ta tak i. Et eksempel er jurslipp.

Les hele artikkelen fra Buskap 6/2022 HER