Vanntilgang som indikator for velferd

Tilgang til nok drikkevann av god kvalitet er en forutsetning for god dyrevelferd, helse og ytelse.

Beskrivelse

Kilde

Tilstrekkelig tilgang til drikkevann av god kvalitet er en forutsetning for god velferd, helse og ytelse. Kort sagt er vann det billigste fôrmidlet i produksjonen. Ei ku trenger minst tre liter vann for hver liter melk som produseres. Storfe liker å drikke rent, friskt vann, og er sensitive for dårlig vannkvalitet.

Les hele saken i Buskap 8/2022 HER