Viktige detaljer i fjøset

Fôrbrett og gangarealer er viktige detaljer vi må være oppmerksomme på for å tilfredsstille dyras behov.

Mulighetene er mange for å innrette de mange kvadratmeterne som skal til for å drive melkeproduksjon. Det er mange hensyn å ta for at systemet skal være rasjonelt, framtidsrettet og tilgodese kyrne. Men vet du hvilke detaljer du skal være særlig oppmerksom på og hvorfor?

Les hele artikkelen fra Buskap 8 i 2022 HER