Brenner for den røde kua

Tommy Skretting, nytt styremedlem i Geno fra sør, er levende opptatt av avl og vil helst bare ha røde og kollete NRF-kyr i eget fjøs.

Tommy forteller at han var sjukt interessert i ku og avl helt fra han liten. Det var nok ikke så mange jevnaldrende som leste Buskap – eller kuna-bladet som han kalte det. På spørsmål om bakgrunnen for at han ble tillitsvalgt i Geno, trekker Tommy fram de åpne avlsmøtene på Særheim. Han var aktiv og hadde synspunkter, og det ble lagt merke til. Tommy ble årsmøteutsending i 2011, har vært vara til styret i to perioder, og ble valgt inn i Geno-styret som etterfølger til Ole Magnar Undheim på årsmøtet nå i vår.

Les mer om Tommy Skretting fra Buskap 7/2023 HER