Stor framgang for jureksteriøret på NRF

Det er en sterk positiv utvikling for jureksteriørindeksen i NRF-avlen. Ser vi også dette når vi vurderer kua på fjøsgulvet ute hos mjølkeprodusentene?

For å svare på om det som observeres på fjøset stemmer med indeksutviklingen, har vi gjort en analyse av alle eksteriørvurderte dyr fra 2016 og fram til i dag. Analysen består av data fra nær 117 000 NRF-kyr. Vi har korrigert for vurderingsår og måned, laktasjonsnummer, antall timer siden mjølking og hvorvidt kua er tre-spent. Basert på denne analysen har vi sett på utviklinga i forhold til fødselsår på kua.

Les om hva analysen viste HER