Genetisk trend for holdbarhet på NRF

Rekrutteringskostnadene i mjølkeproduksjonen er store, enten man må kjøpe inn dyr eller baserer det på eget oppdrett. En vesentlig del er ytelses- og effektivitetsøkningen fra første til seinere laktasjoner.

Dersom man må utrangere i eller rett etter første laktasjon, rekker ikke kua å tilbakebetale sin egen rekrutteringskostnad. Derfor er det så viktig med holdbare dyr.

Les hele artikekkelen fra Buskap 8/2023 HER