Grovfôrbasert landbruk i Finland

Mye likt mellom norsk og finsk landbruk, men en vesentlig forskjell er at de ikke har prisnedskriving på korn.

Beskrivelse

Kilde

Hadde ikke det finske og norske språket vært så langt fra hverandre, tror jeg vi hadde hatt mer samarbeid med Finland, da finsk landbruk er ganske sammenlignbart med norsk (se ramme med fakta om finsk landbruk). Mesteparten av landbruket foregår i den sørlige halvdelen av landet. Klimatisk er det å sammenlikne med Norge, med dyrking av korn og gras, der tre slåtter er mest vanlig.

Les reportasjen i Buskap nr. 1 i 2023 HER