Mye å hente på biogass

Regjeringen Stoltenberg satte i 2009 et mål om at 30 prosent av husdyrgjødsla skulle leveres til biogassanlegg i 2020. Nå i 2023 er det kun litt over en prosent som brukes til slik energiproduksjon. Landbruksnæringa synes heller ikke å ha noen store ambisjoner på dette området om vi skal legge Landbrukets Klimaplan til grunn.

Beskrivelse

Kilde

Les lederen i Buskap nr. 1 i 2023 om biogass HER 

Du finner også en reportasje om et gårdsanlegg i Hustadvika

I samme nummer kan du også lese en fagartikkel om investering i gårdsanlegg