Norsk husdyrgjødsel kan gi millionar grøne kilowattimar

Interessa for biogassproduksjon i landbruket er sterkt aukande. Høge energiprisar, i alle fall i deler av landet, stor auke i tilskotet for gjødsel brukt til biogassproduksjon, og introduksjon av biogassanlegg tilpassa for driftseiningar heilt ned mot 30 årskyr er viktige årsaker til dette.

Beskrivelse

Kilde

Biogassproduksjon kan i mange høve dekke både varme- og elektrisitetsbehovet på garden. Når denne energikjelda ikkje har kostnader til linjeleige, når energien blir nytta på eigen gard, har det vorte aktuelt for mange å rekne på biogassanlegg på garden. At eit biogassanlegg kan levere omlag like mykje energi gjennom heile året, i motsetnad til solceller, er også eit poeng.

Les hele artikkelen fra Buskap 1 i 2023 HER