Det enkle er ofte det beste – en finsk versjon

Det er ikke noe prangende fjøs som møter meg på tunet hos Anu Ellä og Timo Suni i Vest-Finland. Grunnpilaren i gårdsdrifta på Sukoinen er å holde kostnadene lave, og produsere et best mulig grovfôr som gjør at kyrne melker godt og gir et høyt tørrstoffinnhold i melka.

Timo Suni eier gården sammen med sin bror og alle tre er med i gårdsdrifta. Anu Ellä jobber i tillegg med gras og grovfôr i Pro Agri, NLRs finske søsterorganisasjon. Mitt besøk på Sukoinen var en del av en tur til Finland for å utveksle erfaringer med finske bønder i regi av de to organisasjonene (se også reportasje på side 74). De to arrangerte besøket der norske bønder fikk møte finske for erfaringsutveksling.

Les hele reportasjen fra Buskap 1/2023 HER