Gode resultater med norsk Y-sæd brukt mjølkeku

To års bruk av Y-sæd fra en angus- og en charolaisokse dokumenterer gode resultater for kalvingsvansker, slaktedata og ikke-omløp.

Nå har vi mange avkom som er født og slaktet etter disse to oksene. Vi har nå gleden av å presentere sikre resultater for Milo og Napolion brukt i kryssing med mjølkeku tatt ut fra Kukontrollen.

Les hele artikkelen fra Buskap 2 i 2023 HER