Kvitter seg med kvigeoverskuddet

Det første Stian Roda tok tak i da han skulle optimalisere avlen i besetningen var å få bort kvigeoverskuddet og heller produsere mere kjøtt.

Stian Roda tok over gården på Finnøy for fire år siden. Helt fra starten har han stilt seg spørsmålet hva en kan tjene penger på og sett på mulighetene som ligger i økt kjøttproduksjon. Han har redusert kvigeoppdrettet og satset på bruksdyrkryssing for å øke kjøttproduksjonen. Kvigeoppdrett er ikke god butikk og det ble satt et mål om å redusere rekrutteringsprosenten ned mot 30. All rekruttering til melkeproduksjonen skjer med bruk av kjønnsseparert sæd (REDX). Alle kviger GS-testes, og de beste kvigene får to insemineringer med kjønnsseparert sæd.

Les hele reportasjen fra Buskap nr. 2 i 2023 HER