Reduserte kostnader med riktig bruk av husdyrgjødsel

Riktig bruk av husdyrgjødsel gir mange agronomiske fordeler, men den har også en stor økonomisk verdi. Denne forsterkes med økte priser på mineralgjødsel. Det ligger et potensial for å kutte mange tusen kroner i gjødselkostnader ved riktig bruk og disponering.

Disponering og sprede-metode er faktorer som påvirker hvor god utnytting du får, og værforholdene ved spredning betyr mye. Noen av faktorene kan vi påvirke, og optimalisering av disse kan bety mye for økonomien og resultatet. Transport og spredning av husdyrgjødsel er også forbundet med store kost-nader. Hvilket opplegg som er mest kostnadseffektivt må tilpasses hvert enkelt bruk.

Les hele artikkelen fra Buskap 1/2023 HER