Fra to til tre slåtter

Jeg har snakket med tre bønder om deres erfaringer og grunner til å gå fra to til tre slåtter. Noe er ulikt, men mye er også felles for alle tre.

Fokus på grovfôrkvalitet og en interesse for utprøving av ulike frøblandinger er fellesnevner. En lengre vekstsesong i dag enn for en generasjon siden muliggjør også flere slåtter enn tidligere. Samtidig blir været mer uforutsigbart, og det blir viktig å ha kapasitet til effektiv høsting når været tillater det.
Som melkeprodusent og «grovfôrnerd» selv, var det interessant og lærerikt å snakke med tre engasjerte kolleger.

Les hele artikkelen skrevet av Asbjørn Hagene i Buskap 3/2023 HER