Drivstoffeffektiv grasproduksjon

Det er mulig å redusere drivstofforbruket i grasproduksjonen med i størrelsesorden 20 prosent med enkle grep. Kjør med rett dekkstrykk, bruk ECO-PTO, slip alle kniver og still inn maskina optimalt.

ndel av kostnadene. Det er mulig å spare betydelig mengder drivstoff på gården med relativt enkle grep, uten store investeringer, eller at det påvirker effektiviteten på arbeidet.

Drivstofforbruket i en traktor er knyttet til tre hovedfaktorer. Motorbelastning, vedlikehold og innstilling av maskiner, og god kjøreteknikk.

Les hele artikkelen fra Buskap 3i 2023 HER