Et konsept for optimalisering av fôring og fôrproduksjon

Fokus på lavere klima- og miljøbelastning, høyere andel heimeavla fôr og lavere fôrkostnader krever fokus på en helhetlig løsning for fôring og grovfôrproduksjon.

Styret i Tine har satt høyere norskandel i fôrrasjonen til melkekua høgt på agendaen og Tine har i samarbeid med Mimiro utviklet et helhetlig konsept for fôring og grovfôrproduksjon ved å integrere hele produksjonskjeden. Fjøset «bestiller» fôret ut fra mål om produksjon av melk og kjøtt. Hele produksjonskjeden optimaliseres for å produsere riktig grovfôrkvalitet og mengde i forhold til behovene til høyere andel heimeavla fôr og lavere fôrkostnader krever fokus på en helhetlig løsning for fôring og grovfôrproduksjon.

Les hele artikkelen i Buskap 3 i 2023 HER