Vurdering av sår og skader i DVP

Sår og hevelser er en av indikatorene som skal vurderes i DVP. Dette er en såkalt dyrebasert indikator, som betyr at vurderingen gjøres direkte på dyrene

En del fjøs er bygget med uheldig utformet og trang innredning, samt ubehagelig underlag. Gjennom årene har besetningene dessuten vokst i størrelse, og avl har bidratt til ei stor melkeku med færre fettdepoter under huden. Fjøssystemene er ofte ikke oppgradert i takt med denne utviklingen, slik at belegningsgrad, størrelse på liggebåser, gangarealer og utforming av fjøsinnredning ikke er tilpasset behovet. Naturlig atferd hemmes i større eller mindre grad, og sår oppstår som en konsekvens av suboptimalt miljø.

Les hele artikkelen fra Buskap 3 i 2023 HER