Økonomiske muligheter ved å kombinere ulike storferaser

Under Storfe 2023 presenterte Trond Arne Asbjørnsen, «kvigeangstens far», sin erfaring med å ta bevisste valg på avlssida i egen besetning.

Trond Arne Asbjørnsen har ei besetning med 577 438 liter i kvote og 100 kalvinger pr. år. Det var ei holsteinbesetning som nå har kryssa seg over til NRF. Avdråtten pr. ku i liter gjekk ned, men energikorrigert har økt. Med den følge at kg kraftfôr pr 100 kg EKM har gått ned fra 30 til 26 kg dei 5 siste åra.