Bakteriane som øydelegg mjølkekvaliteten

Anaerobe sporedannande bakteriar gjev feilgjæring i ost, mens de aerobe fører til at mjølka søtkoagulerar.

Sporedannande bakteriar er ein bakterie som fins naturleg i jord og vatn. Under ugunstige forhold har han evna til å gå over frå ein tilstand som levande bakterie til å vera i kvilefase som spore. Under gunstige forhold vil han på nytt gå over til å vera ein aktiv bakterie.

Les hele artikkelen fra Buskap 3/2024 HER