Grovfôr og storfekjøttproduksjon som hånd i hanske

Motivasjon for ny grovfôrstrategi ligger i redusert kraftfôrforbruk per kg kjøtt.

Som deltaker i grovfôrkampen 2023 drar mange kjensel på Ingvald Nymoen, ammeku og storfekjøttprodusent. Gården Nymoen nordre er en gård som var husdyrløse i 40 år etter at bestefar til dagens eier brått gikk bort i 1956. Bestemor ble enke med småbarn og et småbruk med mange ulike dyreslag, slik det var vanlig den gangen. Da far til Ingvald tok over drev han gården med korn og poteter samtidig som han etter hvert bygde opp en ammekubesetning i et arbeidskrevende fjøs. Utviklinga i grenda gikk i retning av at mange av de relativt små gårdene la ned drifta, og det åpnet muligheten for å leie jord og bygge fjøs. I 2008/2009 ble dagens ammekufjøs bygd.

Les hele reportasjen fra Buskap 3/2024 HER